Logo Background RSS

Krak van je gemeente

 • Beste mensen uit Reningelst en sympathisanten,

  Jaarlijks organiseert de Krant van West-Vlaanderen de verkiezing: “Krak van je gemeente”.
  Reningelst leverde in de voorbije jaren reeds 5 keer op rij de ‘Krak van Poperinge’ : Gino Capoen, Maria Malbrancke, Wim Chielens, Leen Verdonck, Jolien Colpaert.

  Wie wordt de Krak van Poperinge 2019 ? Bart Decrock uit onze Zoetendaalstraat is zeker zijn  naam en verdienste waardig: Bart ‘De Crack’

  Schenk Bart jouw stem, surf  daarvoor naar www.kw.be/krak.
  Volg de instructies, kies je gemeente (Poperinge), stem Bart, vul jouw gegevens in en stuur in.

  Vergeet de terugkerende email niet te bevestigen, anders is jouw stem ongeldig.Per geldig emailadres kun je stemmen, ook met jouw smartphone, mobieltje of tablet.

  Nodig ook vriend en kennis uit via email, sociale netwerken, facebook, …. Stuur maar door.
  Ook niet-Reningelstnaars kunnen op Bart stemmen.En alles is gratis en veilig.

  Zoete boer in hart en nieren.
  Bart ( ° 1972) fietste in zijn piepjonge jaren naar de dorpsschool en droomde van kindsbeen af om boer te worden. Nu runt hij samen met vrouw - gemeenteraadslid Christine Verdonck  de ouderlijke hoeve tussen de koeien en de varkens, alsook op de glooiende akkers van de Zoetendaalstraat. Bart is apetrots op zijn 3 flinke tieners: Thomas, Arne en Anouk. Beroepshalve verdedigt hij  de noden van de boeren in het ABS-bestuur, de Landbouwraad en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. De christelijke waarden heiligt Bart in de Kerk- en Parochieraad Sint-Vedastus. De Vrije Basisschool van Reningelst  blijft voor altijd in zijn hart gegrift als oudgediende van de Ouderraad. Bierclub ‘Zoetendaal’ startte onlangs  met een gastvrije  degustatie  bij medestichter Bart. Zeldzame  Belgische postzegels of vergeelde bidprentjes van dorpsgenoten  zijn eveneens welgekomen

Geef een reactie.