Logo Background RSS

» In Reningelst woonde familie van Lady Diana

  Groot was de verwondering toen op zondag 31 augustus 1997 via de media werd omgeroepen dat Lady Diana te Parijs bij een auto-ongeval om het leven was gekomen. De hele wereld reageerde met ongeloof en kranten en tijdschriften stonden bol van levensbeschrijvingen.
  De eerste keer toen Lady Diana in het nieuws verscheen, was dat ter gelegenheid van haar verloving met Prins Charles, de Britse troonpretendent. We leerden haar kennen als een frêle kleuterleidster die ietwat onwennig uit haar Mini Cooper stapte bij de schoolpoort. Iedereen stelde zich onmiddellijk het sprookjeshuwelijk voor van het arme schooljuffrouwtje dat met de rijke prins zou trouwen. Niets was echter minder waar, want Lady Diana Frances Spencer (° 1961) stamde uit een nobel geslacht en kon zelfs illustere figuren als een John Churchill, Duke of Marlborough en beroemd veldheer uit de Spaanse Successieoorlog (1700 - 1713), als een van haar voorvaderen aanwijzen.
  In een Resolutieboek in het Poperings Stadsarchief (SAP nr.473, fo.86) vernemen we o.a. dat deze Duke of Marlborough in 1708, tijdens schermutselingen met de Fransen, de Poperingenaars verplichtte om 59 paarden te leveren. Indien dat niet zou gebeuren, dan mocht Poperinge verwachten ‘ghetracteerd te syne volghens alle rigeurs van den oorloghe’.
  Deze koene veldheer behoorde tot de familie van haar vaderszijde. Het wordt echter boeiender, wanneer we de kwartierstaat van Diana gaan onderzoeken. In een kwartierstaat, moet je weten, wordt gezocht naar de vier grootouders, de acht overgrootouders, de zestien betovergrootouders, enz… Wie ook maar enigszins bekend is met de Britse geschiedenis komt in die kwartierstaat keer na keer bekende namen tegen: koningen zoals Karel II (1660-1685) en Jacobus II (1685-1688) veel parlementsleden en politici (o.a. Robert Walpole die tussen 1721 en 1742 de ‘eerste’ eerste minister was van Engeland en Winston Churchill (1874-1965), eerste minister van Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog; officieren zoals admiraal Seymour, een tijdgenoot van Nelson; bankiers zoals Edward Charles Baring, directeur van de Bank of England.
  Lady Diana was dus niet het Assepoestertje zoals de sensatiepers aanvankelijk liet uitschijnen. Maar hoe groot was mijn verwondering toen een bezoeker in het Stadsarchief, nl. dhr. Jean-Marie Bulteel (U ), me erop wees dat Lady Diana in zijn stamboom voorkwam en dat er familiebanden waren met de kasteelheren van Reningelst. De zaak intrigeerde me erg en ik ging op zoek naar de relatie tussen Lady Diana en Reningelst, maar enkele maanden later vernam ik dat dhr. Bulteel, mijn belangrijkste bron en zegsman, onverwachts overleden was. Gelukkig had hij me, buiten een heel interessant artikel ‘Lady Diana Frances Spencer’ van Van Eijk H.H.W. in het tijdschrift ‘Gens Nostra’ (Jg.XXXVI, juli-augustus 1981, nr.7/8, p.213-234, ook nog enkele losse familiegegevens ter hand gesteld.
  Uit onderstaand, sterk vereenvoudigd, schema blijkt dat Louisa Emily Charlotte Bulteel de betovergrootmoeder van Lady Diana was.

  Edward Charles Baring (…-1897) x Louisa Emily Charlotte Bulteel (1828-1892)
  |
  |
  Charles Robert Spencer (1857-1922) x Margaret Baring (…-1906)
  |
  |
  Albert Edward John Spencer (1892-1975)
  |
  |
  Edward John Spencer (1924-…)
  |
  |
  Lady Diana Frances Spencer (1961-1997)

  Een tak van de familie Bulteel was van het begin van begin 17e tot begin 18e eeuw eigenaar van de heerlijkheid Reningelst. Op 4 juni 1608 verkocht Charles van Longueval de heerlijkheid aan Jean Baptiste Bulteel. Deze aankoop was uitermater interessant, gezien de voorouders van Jean Baptiste Bulteel sedert de 16e eeuw ook al in het bezit waren van het grondgebied de Clytte. Door het huwelijk (1727) van Marie Cornelie Bulteel, laatste erfgename van de Heren van Reningelst, met Pierre François de Massiet kwam Reningelst in het bezit van de familie Massiet.
  Een andere tak van de familie Bulteel was in de loop van de 16e eeuw wegens godsdiensttroebelen, die er toen in onze streek heersten, naar Engeland verhuisd. Het is in deze familie dat we de betovergrootmoeder van Lady Diana moeten zoeken.
  Louisa Emily Charlotte Bulteel (1828-1897) was de dochter van John Crocker Bulteel of Flete and Lyneham. Zoals we uit de verschillende toevoegingen bij deze familienaam kunnen afleiden, hadden ook deze Bulteel’s het behoorlijk ver geschopt in Groot-Brittannië. Het was deze Louisa die getrouwd was met Edward Charles Baring, Baron Revelstoke, directeur van de Bank of England.
  De zuster van Louisa, nl. Marie Elisabeth Bulteel, was eredame van Koningin Victoria (1819-1901) en haar echtgenoot was de privé secretaris van de koningin.
  Dat de Britse Bulteel’s hun verre familierelaties met de Heren van Reningelst niet waren vergeten, kunnen we afleiden uit volgend voorval. Toen tijdens het Duitse offensief bij Kemmel in maart 1918 Reningelst zwaar werd beschoten, geraakte de grafsteen van de familie Bulteel in de kerk van Reningelst zwaar beschadigd. Luitenant-kolonel ‘The Right Honorable’ Francis Bingham Mildway M.P. (parlementslid, die later de titel Lord Mildway of Flete verwierf) van de 27e Divisie van het Britse Leger, zoon van Georgina Frances Bulteel, liet de grafsteen vanuit Reningelst overbrengen naar Groot-Brittannië. Na restauratie werd die geplaatst tegen een van de moerpijlers van de kerk in Reningelst. Georgina Bulteel was de zuster van de betovergrootmoeder van Lady Ten behoeve van de familiefreaks sluiten we dit korte artikel over de familierelatie tussen Lady Di en de Heren van Reningelst af met de (onvolledige) kwartierstaat van Lady Diana van vaderszijde.

   (Naar : Willy Tillie, Poperinge)