Logo Background RSS

» Sint-Vedastuskerk

  De Sint-Vedastuskerk is een laatgotische hallenkerk. In de 12de eeuw werd een eerste stenen kerk gebouwd volgens het basiliektype met hoge middenbeuk en smallere, lage zijbeuken. Enkel de onderbouw van de vieringtoren en de westgevel (ingangsportaal) in ijzerzandsteen zijn er nog resten van. Wanneer de kerk vergroot werd en haar gotische vorm aannam is niet gekend.

  In de troebele tijden van de godsdienstoorlogen werden de drie priesters van Reningelst in 1568 vermoord. In 1583 werd het kerkgebouw in brand gestoken door de Ieperse Geuzen. Pas omstreeks 1623 was de herstelling voltooid en kreeg de architectuur haar huidig uitzicht.

  In de 18de en 19de eeuw kreeg de kerk haar huidige uitrusting en versiering. Het meubilair dateert hoofdzakelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw en bevat enkele stukken van bijzondere waarde, o.a. de preekstoel, de communiebank, de beide grote biechtstoelen en de verbouwde orgelkast. De sacristie en het zuidelijk koor werden ca. 1890 verbouwd.

  Tijdens W.O. I werd de kerk zwaar beschadigd.
  (foto’s uit de verzameling van Luc Derycke)

  Later volgden nog kleine wijzigingen, zoals de aanpassing aan de nieuwe liturgie.
  In 1979 werd de kerk geklasseerd (K.B. 20.02.1979).
  In de tachtiger jaren plaatste men een moderne verwarming.
  In 1998-2000 werd de kerk grondig gerestaureerd.

  “Kruisafneming” van Hans Memling

  De Sint-Vedastuskerk bezit al sinds onheuglijke tijden een oud schilderij dat de ene keer in de pastorij dan weer in de brandkast van de kerk werd bewaard. Hoe de St.-Vedastuskerk in het bezit kwam van dit werk is nooit geweten.

  Dit schilderij van 53,8 cm op 39 cm is een kopie van de hand van Hans Memling (1433?-1494). Het dateert van ca. 1490. Het is het linkerluik  van een diptiek (tweeluik). De gehele rugzijde werd bedekt met met een egale, dofbruine verflaag.

  In 1959 werd het werk gerestaureerd. De verflaag op de rugzijde werd verwijderd en er verscheen een tweede kunstwerk : H. Andreas.

  Het schilderij werd in 1959 in depot gegeven aan het Groeningemuseum te Brugge.

  “Heilige Andreas” van Hans Memling

  (keerzijde)

  De 2 wapenschilden boven in de hoeken zijn die van de  della Costa familie uit Genua. Andreas della Costa gaf de opdracht om dit werk te schilderen. Hij was een hoog functionaris te Brugge. Hij huwde er in 1492 met Agnes Adornes.

  (Tekst deels overgenomen uit de folder “De kerk van de maand” - oktober 1993)

  Klik hier voor informatie over de klokken uit de Sint-Vedastustoren.